Language: SBBGEN

Укрепване и координиране на инвестиционните политики в региона на Балканите - основно послание от Общото събрание на Асоциацията на балканските палати в Букурещ « назад

19/11/2016

Търговско-промишлената палата на Сърбия поема председателството на Асоциацията през 2017 г.


Общото събрание на Асоциацията на Балканските търговски палати (АВС)*, което се проведе на 17 ноември в Букурещ, подготви заключителен документ, който ще бъде изпратен на компетентните институции във всяка страна след окончателното му съгласуване. Председателят на БТПП Цветан Симеонов участва в работата на форума.
Активизиране и координация на политиките за привличане на преки инвестиции, като едно от условията за постигане на по-динамичен икономически растеж на Балканите, остава във фокуса на вниманието на търговските палати. Тези политики трябва да бъдат допълвани с нови модели и инструменти, които да насърчават по-нататъшното изграждане на капацитет на местните компании, без да нарушават конкурентоспособността на отделните национални икономики.
Взето бе решение Общо събрание на АВС да се провежда 2 пъти годишно – март и ноември.
През 2017 г. ротационното председателство на АВС се поема от Търговско-промишлената палата на Сърбия, която подготвя програмата за следващата година. Предвижда се възможност по време на водещи международни панаири и изложения в Сърбия да бъде осигурено специално участие за фирми-членове на палатите от АВС, при преференциални условия. При проявен интерес, моля да се свържете с Маргарита Дамянова, e-mail: M.Damyanova@bcci.bg

--------------------------

* На 21 септември 1994 г. в Мангалия - Румъния, по инициатива на БТПП, бе подписан Устав за създаване на Асоциацията на балканските палати (АВС) като организация с нестопанска, неправителствена и неполитическа организация. Учредителите на АВС са националните търговски палати на  Албания, България, Гърция, Македония, Румъния, Турция, Сърбия и Черна гора, а по-късно се присъедини  Кипър (1996) и Босна - Херцеговина (2001). Председателството на АВС е на ротационен принцип.