Language: SBBGEN

Дизелът без акциз ощетява бюджета с 1 млрд. лв. годишно « назад

24/01/2015

Държавният бюджет губи около 1,1-1,2 млрд. лева годишно от укрити данъци при продажбата на горива. Това съобщават от Министерството на финансите (МФ) по повод дебата дали трябва да се монтират измервателни системи на ведомствените бензиностанции, както налагат последните промени в чл. 118 от Закона за данък върху добавената стойност, в сила от 1 януари 2015 г.


Тъй като земеделските производители остро възразяват срещу изискването да слагат нивомерни системи на резервоарите за гориво, сега МФ публикува анализ, който обосновава въвеждането им. Данни от анализа бяха представени преди дни и пред депутатите от парламентарната земеделска комисия, които тогава застанаха на страната на фермерите.
В анализа се пояснява, че промените в ЗДДС са част от цялостна стратегия за контрол от приходните агенции върху движението и доставките на течни горива от производител и вносител до краен потребител.
През 2012 година от Националната агенция за приходите (НАП) и Агенция „Митници” правят анализи и оценка на риска за укриването на акцизи, ДДС, корпоративен данък и данъци върху доходите на физическите лица при доставките и продажбите на течни горива на територията на страната. Тогава като най-рискови са оценени доставките на дизелово гориво.
При общо средногодишно потребление на дизелово гориво от 3391 млрд. литра, декларираните средногодишни доставки са 2,163 млрд. литра. Според анализа средногодишно не се декларират 1,228 млрд. литра дизелово гориво, което като относителен дял представлява 36,2%.
Според експертите от МФ най-рискови са секторите „Селско стопанство” – 48,1% и „Транспорт” – 34,5%. Тези два сектора са и най-големите потребители на дизелово гориво в страната.
В резултат на изготвените анализи е разработена стратегия за предотвратяване на укриването на данъци при доставките на течните горива.
От министерството припомнят, че в началото на 2013 г. в чл. 118 от ЗДДС са приети промени, с които е въведен контрол върху доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител. Тогава е създадена и възможност за обмен на данни между информационните система на двете приходни агенции.
С промените са обхванати доставките и продажбите на течни горива, но е регламентирано изключение. Според него лицата, които зареждат превозни средства, машини, съоръжения и друга техника за собствени нужди, се отчитат по облекчен ред (не се използват нивомерни системи и електронни системи с фискална памет). Фирмите трябва да изпълняват обаче следните условия: да използват плащания по банков път; да не се извършват продажби на течни горива; а лицата, извършващи зареждането, да подават данни за полученото количество дизел в НАП.
Анализ за 2013 г. на Агенция „Митници“ и НАП показва обаче, че въпреки всичко продажбите на горива без платен акциз и ДДС намаляват само с 6-7%. Така за около 30% от потребените горива не са внесени дължимите данъци.
Авторите на анализа твърдят, че земеделието и транспортът продължават да са най-рисковите получатели на дизел. Твърди се, че най-рисковите обекти са именно ведомствените бензиностанции в различни предприятия: селскостопански дворове, транспортни, строителни и промишлени предприятия и др.
Финансовото министерство отчита липсата на правна уредба за тези обекти и недостатъчна информация за използваните там горива. Според експертите не може по безспорен начин да се установи дали от тези обекти се зареждат само собствени машини, или има и нелегална продажба на дизел без платени данъци.
Според доклада в страната има 3 105 бензиностанции за продажба на горива, но същевременно и 30 000 обекти за зареждане на горива - „ведомствени бензиностанции“. В значителна част от тези обекти резервоарите са с вместимост, по-голяма от резервоарите на бензиностанция, и се използват бракувани вагон-цистерни с вместимост 60 000 или 70 000 литра или бракувани автоцистерни от 5 000 до 20 000 литра. По данни на БДЖ само за периода 2011-2014 г. са продадени 255 вагон-цистерни. В същото време резервоарите на бензиностанциите обикновено са с вместимост от 10 000 до 50 000 литра.
Според авторите на анализа слагането на устройствата на тези обекти ще увеличи внесените в бюджета данъци и ще намали нелоялната конкуренция на пазара на течни горива.
По данни на браншови организации в резултат на нелоялната конкуренция на „ведомствените бензиностанции“ в малките населени места са закрити 700 малки бензиностанции и са освободени от работа 2 500 заети лица, се казва още в анализа.
От финансовото министерство обаче предлагат всички обекти със съдове за съхранение на горива под 1 000 литра да бъдат освободени от измервателни уреди и фискални устройства, като общото заредено количество гориво за календарна година не трябва да превишава 2 000 литра.