Language: SBBGEN

История на взаимоотношенията през последните години

...През 2011 година, износът от България за Сърбия се равнява на около 220 милиона евро ,а вносът от Сърбия на около 155 милиона евро.По отношение на участието в приватизацията и реализираните инвестиции в Сърбия, по броя на фирмите си България заема високи позиции в приватизацията на сръбски фирми и по официални данни досегашните вложения надхвърлят 110 милиона евро. За съжаление, по последни данни все повече български инвеститори не изпълняват договорите за приватизация и много от тях се прекратяват, а през последната година дори няма такива.Въпреки това, в Сърбия развиват дейност повече от петдесет фирми с български или със смесен капитал и работят повече от 20 представителства. От друга страна в България са регистрирани над 250 фирми със сръбски или със смесен капитал.

По неофициални данни в сръбските стоки в България задоволяват само 2%, а българските стоки в Сърбия -4% от общите потребности. Чрез свързването на фирми и съвместни инвестиции това положение може значително да се подобри. Посочените данни определят важното значение на Република Сърбия като външнотърговски партньор на Република България. Силно влияние за това оказват предимства като географската близост, ниските транспортни разходи, близостта на езиците, както и добрите политически отношения през годините.

На 30 ноември 2007 г. в Белград министър Петър Димитров, от българска страна, и министър Младжан Динкич, от сръбска страна, подписаха новото Споразумение за икономическо сътрудничество между България и Сърбия. Споразумението регламентира дейността на Смесената българо-сръбска междуправителствена комисия за икономическо сътрудничеството, чието първо заседание се проведе в периода 21-22 февруари 2011 г. в гр. София.

Към момента, търговските отношения между Република България и Република Сърбия са регулирани от Временното Споразумение за търговия и въпроси, свързани с търговията между ЕС и Република Сърбия, подписано на 29.04.2008г. Очаква се те да бъдат регулирани от Споразумението за асоцииране и стабилизация, което беше ратифицирано на 19.01.2011 г. от страните-членки на ЕС. С влизането на България в ЕС настъпиха редица промени, но за момента е важно, че митата върху стоките със сертификат EUR.1 в България са минимални, а в Сърбия ще намалеят до 2014г., като и че е осигурено свободно преминаване на гражданите (с паспорт без виза или лична карта).