Language: SBBGEN

Сръбско-Българската Търговска Камара на една година! « назад

09/03/2013


С огромна радост и удоволствие Ви съобщаваме новината, че Сръбско-Българската Търговска Камара стана на една година!

От създаването си през март 2012 година Камарата непрестанно работи за подобряване на търговско-икономическия диалог между Сърбия и България, като приоритет са интересите на членовете. През последната една година осъществявахме бизнес контакти между членовете на Камарата и техните целеви групи от фирми,ежемесечно организирахме и присъствахме на бизнес срещи, организирахме и съдействахме при износа на стоки и извършвахме много други видове услуги. Благодарение на колективната ни работа се сключиха броени сделки и договори между фирми от двете държави.

Ние сме една от най-бързо развиващите се търговски Камари в страната. Забележителен е фактът, че само за една година успяхме да привлечем като членове повече от 50 фирми.

И през тази година ще продължим да отстояваме принципите и целите, които сме си задали. Ще се стремим с нашите действия да не разочароваме членовете на Сръбско-Българската Търговска Камара благодарение, на които дължим много.