Language: SBBGEN

Проведен бе поредният трансграничен инвестиционен форум Сърбия - България « назад

10/07/2012


На 10 Юли в Зайечар бе проведен Трнасграничния инвестиционен офрум Сърбия - България ( за областите Видин, Бор и Зайечар).

На този Инвестиционен форум заедно бяха представени инвестиционните възможности във Видинската, Борската и Зайечарската област. Представени бяха 100 потенциални инвестиционни локации, както и стимулиращите мярки, които държавата и общините предлагат на потенциалните инвеститори.

Самият форум улеснява връзката между ключовите лица и сртуктурите занимаващи се с инвестиции в Срърбия и България.

Инвестиционният форум е отганизиран от `RARIS` в сътрудничество с Министерството на икономиката и регионалното развитив на Република Сърбия, Агенцията за чуждестранните инвестиции и за насърчаване на износа`SIEPA` и с подкрепата на Националната Агенция за регионално развитие.

За повече информация - http://www.raris.org/vesti2012/07-10-12_e.htm