Language: SBBGEN

Среща с ръководството на SIEPA « назад

01/06/2012


Днес 01.06 в Белград се състоя опознавателна среща между председателят на СБТК, г-н Александър Николич и ръководството на SIEPA (Serbia Investment and Export Promotion Agency) в лицето на г-жа Мирияна Димитриевич, зам. директор и г-жа Татяна Радованов, пом. директор.

SIEPA е публична агенция, чиято дейност е да помага на сръбските компании при износа на свои продукти и услуги, като по този начин те стават по-конкурентно способни на външния пазар. От друга страна SIEPA популяризира възможностите за инвестиции и помага на чуждестранните инвеститори да започнат да развиват своя бизнес и в Сърбия.

На състоялата се днес среща, след като ръководителите на SIEPA бяха запознати с основните цели на СБТК и идей за развитието и подпомагането на бизнес отношенията между двете страни, те изявиха готовност за сътрудничество с Камарата. При проявен интерес от страна на нашите членове, освен Регионалните Търговски Камари в Сърбия, с които се очаква в най-скоро време да се подпишат договори за двустранно сътрудничество, агенцията за насърчаване на чуждестранните инвестиции и износа ще играе роля на основен партньор за осъществяване на целите им.