Language: SBBGEN

Контакти

Сръбско-Българска Търговска Камара

Работно време: 09:00 - 18:00

office tel.:+359 32 333232

office fax: +359 32 627167

Александър Николич - e-mail: chairman@sbcc.bg

 mobile: +359 889 747484 

Димитър Петрунов - e-mail: prmanager@sbcc.bg

 mobile: +359 885 939499

 

 

4000 Пловдив

Густав Вайганд 14