Language: SBBGEN

За нас

СБТК е сдружение с нестопанска цел с орган на управление Общо събрание на членовете и Управителен Съвет. Регистрирано в Окръжен съд гр.Пловдив – решение № 71 от 09.03.2012г. Ние заемаме основна роля в насърчаването на сръбско-българските търговски отношения, като представляваме свързващото звено между икономиките на двете държави. Подкрепяйки развитието на дейността и гарантираната сигурност на всякакъв вид отношения между двете страни, които подпомагаме, Камарата поддържа връзки и контакти с основни сръбски и български организации – търговски камари, министерства, консулства, посолства и др. Нашата Камара допринася за популяризирането на своите членове и представлява техните интереси. Предоставяме полезни съвети , консултация, информация и помощ която е нужна за развитието на Вашата дейност. Този богат набор от услуги включващи и извършването на маркетингови проучвания , организиране на бизнес срещи, семинари и форуми, значително ще помогне развитието на бизнеса, който упражнявате откривайки нови възможности пред Вас. Съдействието, което предлагаме по всякакви търговско-правни, икономически и други видове въпроси, максимално улеснява членовете ни при осъществяването на техните цели . В СБТК своето място ще намерят всички търговски дружества , вносители и износители , производители и доставчици, малки и средни предприятия както и големи международни компании утвърдили своето име на световния пазар. Освен представители на сръбско-българската бизнес общност, наши членове могат да станат и всички чуждестранни компании, които проявяват интерес.